Manuál - Výživa pre učiteľov je multimediálny sprievodca svetom originálnej švajčiarskej školy Primaria, ktorý vznikol v spolupráci pedagógov tejto školy, neziskovej organizácie Verein True Move a pracovníkov DAPHNE. Predstavuje prácu švajčiarskych kolegov, ich postoje a názory na školu súčasnosti a má slúžiť ako inšpirácia pre všetkých, ktorých zaujímajú nové horizonty vzdelávania.

V centre manuálu stojí otázka kľúčová pre každý vzdelávací systém: „Čo potrebuje dieťa?“
Odpoveď Primarie je: „Úlohou školy je pripraviť dieťa na budúcnosť, ktorú ešte nepoznáme.“

Pozývame Vás na cestu objavovania jedinečného vzťahu žiak-učiteľ, ktorý je vo vzdelávaní Primarie dôležitejší ako čokoľvek iné... Nech je pre Vás manuál inšpiráciou rovnako, ako bol pobyt v Primarii pre nás – pobyt, od ktorého sme pôvodne očakávali jednoduchý návod na zážitkové aktivity s deťmi... no nakoniec sme si z neho odniesli skúsenosť, že nie aktivity či pomôcky, ale celkové vnímanie individuality každého žiaka je to, čo robí Primariu výnimočnou a prípravu dieťaťa na budúcnosť úspešnou.

Manuál je rozdelený na štyri základné časti, ktoré sa navzájom dopĺňajú:

Náš príbeh s touto školou začal v auguste roku 2012 vďaka pútavému článku v časopise GEO (pdf článku "Revolúcia v učení?" GEO 08/2012). Článok nás zaujal natoľko, že sme sa potrebovali o Primarii dozvedieť viac a chceli sme si túto školu zažiť na vlastnej koži. Mali sme to šťastie a v priebehu rokov 2013 a 2014 sme v nej strávili 3 obohacujúce týždne, vďaka projektu Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania.časť švajčiarsko - slovenského tímu, jeseň 2014

Na tvorbe manuálu sa podieľali:

partneri a priatelia zo Švajčiarska
Judith Kühne - Verein True Move
Ursula Taravella - riaditeľka PRIMARIE
Jens Oberbeck - zástupca PRIMARIE

zamestnanci a dobrovoľníci DAPHNE
editori:
Monika Chrenková
Viera Lasáková
Rastislav Lasák
Zuzana Harvišová

preklad:
Martin Dobrý
Barbara Immerová
Miroslava Šurková

design:
Riki Watzka

programovanie:
Rastislav Lasák


Neprešlo jazykovou úpravou

Projekt Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania bol podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce, prostredníctvom Nadácie Ekopolis